บริการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับ   ประเทศไทยและประเทศลาว : บริการรวดเร็ว
  ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

บริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
บริการรวบรวมสินค้าเป็นกล่องเดียว จากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งกลับประเทศไทย
บริการพรีออเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งของจาก amazon สั่งของ ebay ราคาประหยัด
รับสั่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยรวดเร็ว
บริการสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า ที่รับพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีราคาพิเศษให้
     
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
Shop and Ship US ศูนย์บริการลูกค้า : 1-818-979-2119
Line ID: @shopandshipus

 

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Dimensions :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน (Air Cargo)

บริการ ส่งของกลับไทย ส่งสินค้ากลับไทย Pre order รับหิ้วสินค้า ซื้อของ ebay ซื้อของ amazon

    ปรับค่าส่งในประเทศไทยทางแอร์ เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2019
   ค่าส่งในกรุงเทพ 1 - 15.99 kg. $5.50/กล่อง
   ค่าส่งในกรุงเทพ 16 kg. ขึ้นไป $8/กล่อง
   ค่าส่งต่างจังหวัด 1-5.99 kg. $8/กล่อง
   ค่าส่งต่างจังหวัด 6 kg. ขึ้นไป $11.50/กล่อง

1.Express Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 4 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    กิโลกรัมละ 710 22.50
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1.00 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $22.50
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $140.63

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $22.50
  = $140.63
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.90
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $140.63 + $9.90
  = $150.53

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

2.Premium Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 4-7 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    เริ่มต้นที่ 0.50 กิโลกรัม 645 20.50
    กิโลกรัมละ 815 25.50
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250 8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $25.50
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $159.38

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $25.50
  = $159.38
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.90
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $159.38 + $9.90
  = $169.28

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

3.Short Flight Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 10-14 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    เริ่มต้นที่ 0.50 กิโลกรัม 510 16.50
    กิโลกรัมละ 650 20.50
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1.00 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

ถ้า ค่าน้ำหนักอันไหนมากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักจริง กับ น้ำหนักตามปริมาตร บริษัทจะยึดน้ำหนักนั้นเป็นหลักในการคำนวณอัตราค่าขนส่ง

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $20.50
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $128.13

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $20.50
  = $128.13
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.9
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $128.13 + $9.90
  = $138.03

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

4.Long Flight Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 14-20 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    เริ่มต้นที่ 0.50 กิโลกรัม 445 14.50
    กิโลกรัมละ 595 19.00
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1.00 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

ถ้า ค่าน้ำหนักอันไหนมากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักจริง กับ น้ำหนักตามปริมาตร บริษัทจะยึดน้ำหนักนั้นเป็นหลักในการคำนวณอัตราค่าขนส่ง

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $19.00
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $118.75

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $19.00
  = $118.75
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.90
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $118.75 + $9.90
  = $128.65

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

4.Short Flight (Animal:Dogs&Cats) ระยะเวลาหลังจากสัตว์เลี้ยงของท่านขึ้นเครื่องแล้วประมาณ 16-18 ชั่วโมง เมื่อมาถึงแล้วนัดรับสัตว์เลี้ยงของท่านได้เลย ที่สนามบิน

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    จาก LAX - BKK / กิโลกรัม 650 20.50

ส่งสินค้าจากอเมริกากลับไทย
* ค่าจัดส่งในเขตกรุงเทพ, สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี 175 บาท/ครั้ง ($5.50)

 

นโยบายในการประกันความเสียหายของสินค้า

เงื่อนไขการให้บริการและความรับผิดชอบการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า

         5 ประเด็นสำคัญ (ที่สมาชิกต้องรู้ก่อนใช้บริการ)
• Liability of Loss or Damage คือความรับผิดชอบพื้นฐานสำหรับการสูญหายและความเสียหายของสินค้าที่ส่งกับบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดเป็นวงเงิน 2 เท่าของ "ค่าส่งสินค้าใน Invoice"
• สมาชิกสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ (5% ของยอดประกัน)
• สมาชิกต้องทําเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน 48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชดเชยเป็นเงิน หรือซื้อสินค้าที่เหมือนกันเป็นการทดแทน
• บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ของที่แตกหักง่าย อาหาร ของเหลว ของที่มีมูลค่าสูง หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

  กรุณาอ่านรายละเอียดข้างล่างก่อนใช้บริการ

1) Liability of Loss or Damage คือความรับผิดชอบการสูญหายและความเสียหายของสินค้าที่ส่งกับบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบเป็นวงเงิน 2 เท่าของค่าส่งสินค้าใน Invoice ใน กรณีที่ สมาชิกได้ชําระค่าส่งสินค้าแล้ว หรือจ่าย 1 เท่าของค่าส่งสินค้าใน Invoice ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชําระค่าส่งสินค้า ยอด Liability of Loss or Damage คือยอดวงเงินสูงสุดที่ทางบริษัทจะ ชดเชยค่าสูญหายหรือค่าเสียหายให้สมาชิกสําหรับ Ship ID นั้นๆ ถ้ายอดความเสียหายจริงตํ่ากว่า ทางบริษัทจะชดเชยตามยอดความเสียหายจริง

2) สมาชิก (ผู้ส่ง) ต้องทําเรื่อง Claim บน website www.ShopandShipUS.com ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง

3) การชดเชยด้วยเงินหรือสินค้า : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชดเชยเป็นเงิน หรือซื้อสินค้าที่เหมือนกันเป็นการทดแทน

4) สถานการณ์นอกเหนือความควบคุมของบริษัท : บริษัทจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าและการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น การ กระทําหรือการละเว้นการกระทําของบุคคลที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทําสัญญากับบริษัท เช่น สมาชิก ผู้รับสินค้า บุคคลที่สาม หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐใดๆ การห้ามส่งออก สินค้าออกหรือนําเข้าของการท่า การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง และเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ไซโคลน พายุ เรือล่ม นํ้าท่วม หมอก สงคราม เครื่องบินตก รวมท้ัง ความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก หรือการลบเลือนที่เกิดข้ึนกับภาพอิเลคโทรนิคส์และภาพถ่าย ข้อมูล ข้อมูลบันทึกอัดเก็บ เป็นต้น

5) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับปลายทางได้ : ในกรณีที่ๆทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้ เช่น ไม่มีสถานที่ตามที่ผู้ส่งระบุส่งถึง หรือ ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า หรือ ผู้รับปลาย ทางเป็นตู้ไปรษณีย์ หรือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น นิติบุคคลอาคารชุด สโมสรหมู่บ้านหรือองค์กรใดๆ แต่ไม่มีผู้รับหรือทางเจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นๆปฎิเสธการรับสินค้า หรือ ไม่สามารถติด ต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน ทางบริษัทจะเก็บค่า Storge Fee ในอัตรา $3.00 ต่อ 1 ลูกบาศ์กฟุต ถ้าเกิน 90 วันแล้วยังไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ และทางผู้ส่งก็ไม่จ่ายค่า Storage Fee บริษัทจะยึด เพื่อทําลายหรือขายทอดตลาด

6) สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย : ในกรณีที่สมาชิกใดๆส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า สมาชิกน้ันๆต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสุ่มตรวจสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

7) การจัดเส้นทางการส่งสินค้า : สมาชิกยอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งสินค้าท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท

8) การฝากสั่งซื้อสินค้า : ในกรณีที่สมาชิกส่งลิงค์ผู้ขายให้บริษัทสั่งซื้อสินค้าให้ท่าน แล้วทางผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ทางบริษัท (เพื่อทําการส่งต่อให้ท่าน) ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดหรือ ตั้งใจฉ้อโกง ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความไม่ซื่อตรงของผู้ขายรายน้ันๆที่สมาชิกเป็นผู้เลือกได้ แต่จะทําหน้าที่แทนสมาชิกในการติดตามสินค้าให้อย่างเต็มที่

9) การส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย : กรณีที่ผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทางส่งสินค้าถึงบริษัท แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจรับพบความเสียหาย ทางบริษัทจะแจ้งสมาชิกทราบ เพื่อให้ติดต่อกลับไปยัง ผู้ขาย เพื่อขอเบอร์ RMA สมาชิกต้องเสียค่าเปิดกล่องและถ่ายรูป (ตามตําแหน่งของสมาชิก) $2.00/1 กล่อง (70 บาท) และค่าส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขายในราคาค่าใช้จ่ายจริง แต่ถ้าที่ สมาชิก แจ้งกับทางบริษัทล่วงหน้าว่าต้องการจะคืนของกลับไปยังผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทาง ก่อนที่ของจะมาถึงโกดัง สมาชิกจะมีค่าส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องชําระค่าเปิดกล่องและ ค่าถ่ายรูป

10) ค่าบริการการส่งคืนของกลับไปยังผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทาง ตําแหน่ง Retail และ VIP $5.00 (150 บาท) และต้ังแต่ตําแหน่ง Platinum ขึ้นไป $3.00 (96 บาท)

11) ค่าบริการในกรณีที่สมาชิกต้องการให้ทางบริษัทดําเนินการติดต่อบริษัทจัดส่งภายในประเทศอเมริกา (Local Carrier) เพื่อส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขาย/เว็บไซต์ต้นทาง $15.00 (500 บาท)

12) ในกรณีที่สินค้าของสมาชิกไม่สามารถผ่านศุลกากรเข้าไทยได้ ทางสมาชิกต้องทำเรื่อง Claim ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งให้สมาชิกทราบ ทางบริษัทจะไม่รับ Claim หลังจากนั้น


ขั้นตอนการ Claim การสูญหายหรือความเสียหาย
1. สมาชิก (ผู้ส่ง) เข้า www.ShopandShipUS.com, Log In เข้าสู่ระบบ, กดปุ่มSupport, เลือก Claim, เพื่อกรอก Claim Form และ submit ภาพถ่าย เข้าสู่ระบบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
2. บริษัทจะทําการตรวจสอบและจะแจ้งผลการตรวจสอบให้สมาชิกทราบ ถ้าพบว่ามีสินค้าหายหรือเสียหายจริงที่เกิดจากความผิดพลาด ของพนักงานของบริษัท ทางบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่สมาชิกภายใน 45 วันนับจากวันที่สมาชิก submit Claim Form และภาพถ่าย ให้แก่บริษัท

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Claim

1. เลข Claim Number (มุมบนขวาของเอกสารนี้)
2. ภาพถ่ายดังต่อไปน้ี

• ภาพถ่ายเห็นทั้งกล่องหรือลัง
• ภาพถ่ายฉลาก Shipping Label บนกล่อง
• ภาพถ่ายสินค้าทุกช้ินในกล่อง
• ภาพถ่ายวัสดุกันกระแทกใดๆที่อยู่นกล่องสินค้า

หมายเหต
ุ ทางบริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดังต่อไปนี้
1. พัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบใดๆที่แตกหักง่าย อาทิเช่น เครื่องแก้ว กระจก และวัสดุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน
2. อาหาร ขนม ผลไม้ ของเหลวทุกชนิด
3. พัสดุที่มีมูลค่าสูง และพัสดุที่เสมือนเงินสด ได้แก่ ธนบัตร เช็ค บัตรกำนัล
4. สิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร เครื่องชาม รูปภาพ งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

หากมีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น แล้วทางบริษัทฯ พบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

Consolidation Service (บริการ รวมกล่องสินค้า หรือ การรีแพค)

  • สมาชิกหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการรวมกล่องสินค้าหรือการรีแพคเกจ การทำงานของ
    การรวมกล่องเป็นกระบวนการที่เรารวมแพคเกจขนาดเล็กหลายๆ กล่องใส่ไว้ในกล่องใหม่
    ที่ใหญ่กว่า

" ค่าทำการเปิดกล่องและแพ็คใหม่ $2.00/1 กล่อง (70 บาท) "

 

ประโยชน์ของ การรวมกล่อง

1. ประหยัดเงินค่าส่งของท่าน

ยกตัวอย่าง

ส่งของกลับประเทศไทยและประเทศลาว 3 ชิ้น

ค่าขนส่ง
ค่าบริการ
รวมทั้งหมด
: $189.61
: 0$34.00
: $223.61

 

ทำการรีแพคลงในกล่องเดียว

ค่าขนส่งหลังทำการรีแพค
ค่าบริการหลังทำการรีแพค
รวมทั้งหมด
: 0$87.67
: 0$18.50
: $106.17

ประหยัดถึง: $117.44 (53%)

 

2. ท่านจะได้รับสินค้าอยู่ในกล่องเดียวกัน
ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ต่างกัน สินค้าของท่านจะถูกส่งออกจากเราในกล่องเดียวกัน

 

หมายเหตุ: หลายครั้ง การรวมกล่องสินค้า หรือการรีแพคมักทำได้ยาก เนื่องจากรูปทรงของสินค้า และขนาดกล่องสินค้าที่มี สินค้าที่มีรูปทรงที่ยากต่อการรีแพค เราจะคิดค่าบริการแตกต่างจากนี้ไป ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเป็นกรณีไป