บริการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับ   ประเทศไทยและประเทศลาว : บริการรวดเร็ว
  ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

บริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
บริการรวบรวมสินค้าเป็นกล่องเดียว จากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งกลับประเทศไทย
บริการพรีออเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งของจาก amazon สั่งของ ebay ราคาประหยัด
รับสั่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยรวดเร็ว
บริการสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า ที่รับพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีราคาพิเศษให้
     
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
Shop and Ship US ศูนย์บริการลูกค้า : 1-818-979-2119
Line ID: @ssus

 

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Box Size :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน (Air Cargo)

บริการ ส่งของกลับไทย ส่งสินค้ากลับไทย Pre order รับหิ้วสินค้า ซื้อของ ebay ซื้อของ amazon

    ปรับค่าส่งในประเทศไทยทางแอร์ เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2019
   ค่าส่งในกรุงเทพ 1 - 15.99 kg. $5.50/กล่อง
   ค่าส่งในกรุงเทพ 16 kg. ขึ้นไป $8/กล่อง
   ค่าส่งต่างจังหวัด 1-5.99 kg. $8/กล่อง
   ค่าส่งต่างจังหวัด 6 kg. ขึ้นไป $11.50/กล่อง

1.Premium Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 4-7 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    เริ่มต้นที่ 0.50 กิโลกรัม 645 20.50
    กิโลกรัมละ 735 23.00
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250 8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $23.00
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $143.75

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $23.00
  = $143.75
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.90
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $159.38 + $9.90
  = $153.65

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

2.Short Flight Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 10-14 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    เริ่มต้นที่ 0.50 กิโลกรัม 510 16.50
    กิโลกรัมละ 640 20.00
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1.00 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

ถ้า ค่าน้ำหนักอันไหนมากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักจริง กับ น้ำหนักตามปริมาตร บริษัทจะยึดน้ำหนักนั้นเป็นหลักในการคำนวณอัตราค่าขนส่ง

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $20.00
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $125.00

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $20.00
  = $125.00
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.9
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $125.00 + $9.90
  = $134.9

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

3.Long Flight Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 14-20 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    เริ่มต้นที่ 0.50 กิโลกรัม 445 14.50
    กิโลกรัมละ 590 18.50
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1.00 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

ถ้า ค่าน้ำหนักอันไหนมากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักจริง กับ น้ำหนักตามปริมาตร บริษัทจะยึดน้ำหนักนั้นเป็นหลักในการคำนวณอัตราค่าขนส่ง

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $18.50
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $115.62

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $18.50
  = $115.62
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.90
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $115.62 + $9.90
  = $125.52

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

4.Express Air Cargo ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าใช้เวลา 4 วันทำการ หลังจากส่งออกจากโกดังสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    กิโลกรัมละ 710 22.50
  อัตราค่าบริการ    
    ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)/กล่อง  70  2.00
    ค่าแยกแพคเกจ/แพคเกจ  70  2.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1.00 - 15.99 กิโลกรัม/กล่อง 175  5.50
    ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 5.99 กิโลกรัม/กล่อง 250  8.00
    ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป/กล่อง 350 11.50
    ค่านํ้าหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี) 260  8.25

การคำนวณราคาสำหรับการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

1. คิดน้ำหนักตามความเป็นจริง ไม่มีการปัดเศษ

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight) * = 10x14x13/366 = 4.97 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $22.50
ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $140.63

 

2. สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา

    สินค้ามีน้ำหนัก 6.25 กิโลกรัม
    น้ำหนักตามปริมาตรของกล่อง (Volume Weight)* = 15x14x13/366 = 7.45 กิโลกรัม

    จะคำนวณราคาค่าขนส่ง ดังนี้
1.คิดราคาตามน้ำหนักจริง = 6.25 x $22.50
  = $140.63
   
2.คิด Volume Weight Charge = (น้ำหนักปริมาตร - น้ำหนักจริง) x Volume Weight Rate **
  = (7.45 - 6.25) x $8.25
  = $9.90
   
3.ฉะนั้น ค่าขนส่ง = $140.63 + $9.90
  = $150.53

 

*   การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง / 366
** Volume Weight Rate = $8.25/กิโลกรัม

5.Short Flight (Animal:Dogs&Cats) ระยะเวลาหลังจากสัตว์เลี้ยงของท่านขึ้นเครื่องแล้วประมาณ 16-18 ชั่วโมง เมื่อมาถึงแล้วนัดรับสัตว์เลี้ยงของท่านได้เลย ที่สนามบิน

บริการ อัตราค่าบริการ
THB
(บาท)
US
(ดอลลาร์)
  อัตราค่าขนส่ง    
    จาก LAX - BKK / กิโลกรัม 650 20.50

นโยบายในกรณีการสูญหายของสินค้า

เงื่อนไขการให้บริการและความรับผิดชอบการสูญหายของสินค้า

         5 ประเด็นสำคัญ (ที่สมาชิกต้องรู้ก่อนใช้บริการ)
• Liability of Loss คือความรับผิดชอบพื้นฐานสำหรับการสูญหายของสินค้าที่ส่งกับบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดเป็น $95 หรือ 3,000 บาท"
• สมาชิกสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ (5% ของยอดประกัน)
• สมาชิกต้องทําเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน 48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชดเชยเป็นเงิน หรือซื้อสินค้าที่เหมือนกันเป็นการทดแทน
• บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ของที่แตกหักง่าย อาหาร ของเหลว ของที่มีมูลค่าสูง หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

  กรุณาอ่านรายละเอียดข้างล่างก่อนใช้บริการ

1) ทางบริษัทรับผิดชอบกรณีที่สินค้าของสมาชิกสูญหายในอัตราไม่เกิน $95 หรือ 3,000 บาท ต่อ Shipment (ต่อ invoice) หรือชดใช้ตามมูลค่าจริงของสินค้าที่ไม่เกิน $95 หรือ 3,000 บาท

2) หากสินค้าที่สมาชิกต้องการส่งมีมูลค่าสูง ท่านสามารถซื้อประกันสินค้าเพิ่มได้ในอัตราค่าเบี้ยประกัน 5% ของมูลค่าประกัน ถ้าสินค้าที่ทำประกันสูญหาย ทางบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้ท่านเต็มวงเงินประกัน หรือ จัดซื้อสินค้าที่เหมือนกันคืนให้สมาชิก ซึ่งหากเกิดกรณีสูญหายบางส่วน บริษัทจะทำการพิจารณาคืนตามสัดส่วนน้ำหนักเป็นกรณีไป

3) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย แตกหัก รั่วบุบ เน่าเสีย ขึ้นรา ฯลฯ

4) บริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากๆ หรือพัสดุที่เสมือนเงินสด และสิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร งานฝีมือต่างๆ ฯลฯ

5) ถ้ามีของสูญหาย สมาชิก (ผู้ส่ง) ต้องทำเรื่อง Claim เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทภายใน48 ชั่วโมง จากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง

6) บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าและการสูญหาย ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น แผ่นดินไหว พายุ นํ้าท่วม เรือล่ม เครื่องบินตก สงคราม การประท้วงหรือความวุ่นวายกลางเมือง รวมทั้งความเสียหายทางไฟฟ้าและแม่เหล็กหรือการลบเลือนที่เกิดขึ้นกับภาพอิเล็กทรอนิกส์ และภาพถ่าย ข้อมูล รวมทั้งการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของบุคคลที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือทําสัญญา กับบริษัท เช่น สมาชิก ผู้รับสินค้าหน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานรัฐใดๆ การห้ามส่งออกหรือนําเข้าของการท่า เป็นต้น

7) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับปลายทางได้: ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้ เช่นไม่มีสถานที่ตามที่ผู้ส่งระบุให้ส่งถึง หรือ ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า หรือ ผู้รับปลายทางเป็นตู้ไปรษณีย์หรือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น นิติบุคคลอาคารชุด สโมสรหมู่บ้านหรือองค์กรใดๆ แต่ไม่มีผู้รับ หรือทางเจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นๆปฎิเสธการรับสินค้า หรือไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน ทางบริษัทจะเก็บค่า Storage Fee ในอัตรา $3.00 ต่อ 1 ลูกบาศ์กฟุต ถ้าเกิน 90 วันแล้วยังไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ และทางผู้ส่งก็ไม่จ่ายค่า Storage Fee บริษัทจะยึด เพื่อทําลายหรือขายทอดตลาด

8) สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย: ในกรณีที่สมาชิกส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า สมาชิกนั้นๆต้องรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อป้องกันการส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสุ่มตรวจสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

9) การจัดเส้นทางการส่งสินค้า: สมาชิกยอมรับในเส้นทางและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท

10) การฝากสั่งซื้อสินค้า: ในกรณีที่สมาชิกส่งลิงก์ผู้ขายให้บริษัทสั่งซื้อสินค้าให้ท่าน แล้วทางผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ทางบริษัท (เพื่อทําการส่งต่อให้ท่าน) ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดหรือ ตั้งใจฉ้อโกง ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความไม่ซื่อตรงของผู้ขายรายนั้นๆที่สมาชิกเป็นผู้เลือกได้ แต่จะทําหน้าที่แทนสมาชิกในการติดตามสินค้าให้อย่างเต็มที่

11) การส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย: ไม่ว่าจะเพราะส่งผิดรายการ เสียหาย หรือเหตุผลใดๆ สมาชิก ต้องติดต่อ กับผู้ขาย เพื่อขอค่าทำ Return Label หรือเบอร์ RMA ทางบริษัทจะเก็บค่าบริการถ่ายรูป $2.00/1 กล่อง (70 บาท) $5.00 หรือ 150 บาท (ถ้ามี)

12) กรณีที่สินค้าของสมาชิกไม่สามารถผ่านศุลกากรเข้าไทยได้: ทางสมาชิกต้องทำเรื่อง Claim ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งให้สมาชิกทราบ ทางบริษัทจะไม่รับ Claim หลังจากนั้น


ขั้นตอนการ Claim การสูญหายหรือความเสียหาย
1. สมาชิก (ผู้ส่ง) เข้า www.ShopandShipUS.com, Log In เข้าสู่ระบบ, กดปุ่มSupport, เลือก Claim, เพื่อกรอก Claim Form และ submit ภาพถ่าย เข้าสู่ระบบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่บริษัทจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทาง
2. บริษัทจะทําการตรวจสอบและจะแจ้งผลการตรวจสอบให้สมาชิกทราบ ถ้าพบว่ามีสินค้าหายหรือเสียหายจริงที่เกิดจากความผิดพลาด ของพนักงานของบริษัท ทางบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่สมาชิกภายใน 45 วันนับจากวันที่สมาชิก submit Claim Form และภาพถ่าย ให้แก่บริษัท

สิ่งที่ต้องใช้ในการ Claim

1. เลข Claim Number (มุมบนขวาของเอกสารนี้)
2. ภาพถ่ายดังต่อไปน้ี

• ภาพถ่ายเห็นทั้งกล่องหรือลัง
• ภาพถ่ายฉลาก Shipping Label บนกล่อง
• ภาพถ่ายสินค้าทุกช้ินในกล่อง
• ภาพถ่ายวัสดุกันกระแทกใดๆที่อยู่นกล่องสินค้า

หมายเหต
ุ ทางบริษัทมีสิทธิ์โดยชอบที่จะไม่รับประกันสินค้าและไม่รับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดังต่อไปนี้
1. พัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบใดๆที่แตกหักง่าย อาทิเช่น เครื่องแก้ว กระจก และวัสดุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน
2. อาหาร ขนม ผลไม้ ของเหลวทุกชนิด
3. พัสดุที่มีมูลค่าสูง และพัสดุที่เสมือนเงินสด ได้แก่ ธนบัตร เช็ค บัตรกำนัล
4. สิ่งที่มีมูลค่าประเมินราคาไม่ได้ หรือไม่สามารถหาทดแทนใหม่ได้ เช่น วัตถุโบราณ เอกสาร เครื่องชาม รูปภาพ งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

หากมีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น แล้วทางบริษัทฯ พบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

Consolidation Service (บริการ รวมกล่องสินค้า หรือ การรีแพค)

  • สมาชิกหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการรวมกล่องสินค้าหรือการรีแพคเกจ การทำงานของ
    การรวมกล่องเป็นกระบวนการที่เรารวมแพคเกจขนาดเล็กหลายๆ กล่องใส่ไว้ในกล่องใหม่
    ที่ใหญ่กว่า

" ค่าทำการเปิดกล่องและแพ็คใหม่ $2.00/1 กล่อง (70 บาท) "

 

ประโยชน์ของ การรวมกล่อง

1. ประหยัดเงินค่าส่งของท่าน

ยกตัวอย่าง

ส่งของกลับประเทศไทยและประเทศลาว 3 ชิ้น

ค่าขนส่ง
ค่าบริการ
รวมทั้งหมด
: $189.61
: 0$34.00
: $223.61

 

ทำการรีแพคลงในกล่องเดียว

ค่าขนส่งหลังทำการรีแพค
ค่าบริการหลังทำการรีแพค
รวมทั้งหมด
: 0$87.67
: 0$18.50
: $106.17

ประหยัดถึง: $117.44 (53%)

 

2. ท่านจะได้รับสินค้าอยู่ในกล่องเดียวกัน
ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ต่างกัน สินค้าของท่านจะถูกส่งออกจากเราในกล่องเดียวกัน

 

หมายเหตุ: หลายครั้ง การรวมกล่องสินค้า หรือการรีแพคมักทำได้ยาก เนื่องจากรูปทรงของสินค้า และขนาดกล่องสินค้าที่มี สินค้าที่มีรูปทรงที่ยากต่อการรีแพค เราจะคิดค่าบริการแตกต่างจากนี้ไป ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเป็นกรณีไป