บริการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับ   ประเทศไทยและประเทศลาว : บริการรวดเร็ว
  ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

บริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
บริการรวบรวมสินค้าเป็นกล่องเดียว จากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งกลับประเทศไทย
บริการพรีออเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งของจาก amazon สั่งของ ebay ราคาประหยัด
รับสั่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยรวดเร็ว
บริการสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า ที่รับพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีราคาพิเศษให้
     
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
Shop and Ship US ศูนย์บริการลูกค้า : 1-818-979-2119
Line ID: @ssus

 

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Box Size :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

บริการของเรา

Shop and Ship US มีบริการส่งสินค้าทางอากาศไปยังประเทศไทย ให้สมาชิกเลือกถึง 4 ประเภท บริการ 1.Air Premium (P) ที่ใช้เวลาเพียง 4-7 วัน, 2.Short Air Cargo (A) 10-14 วัน ที่ราคาต่ำกว่า, 3.Long Air Cargo (L) 12-18 วัน ในอัตราค่าบริการต่ำที่สุด,4.Air Express (E) ที่ใช้เวลาเพียง 4 วัน(หยุดให้บริการ), ช่วยให้สมาชิกมีอิสระภาพในการเลือกบริการที่เหมาะสมกับขนาด น้ำหนัก และความรีบเร่งในการส่งสินค้าแต่ละชิ้น

Premium Air Shipment
คือบริการส่งสินค้าทางอากาศที่เร็วที่สุดเพราะไปกับเครื่องบินโดยสาร
เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการให้ถึงผู้รับเร็วที่สุด

Cut-Off Date: Tuesday & Friday ออกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
Short Air Cargo
คือบริการส่งสินค้าทางอากาศกับเครื่องบินขนส่งสินค้า ราคาถูกกว่า
เหมาะสำหรับสินค้าขนาดกลาง

Cut-Off Date: Friday ออกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
Long Air Cargo
คือบริการส่งสินทางอากาศกับเครื่องบินขนส่งสินค้า ที่ใช้เวลานานขึ้น
แต่ราคาถูกสุด เหมาะสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

Cut-Off Date: Friday ออกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Cut-Off Date: Friday ออกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
Express Air Shipment
Coming Soon! บริการใหม่ Air Express ส่งด่วน ถึงไทยใน 4 วัน เพียง $14.25/kg.
เหมาะสำหรับการส่ง ของใช้ ของฝาก หรือเอกสารที่มีมูลค่าไม่เกิน $1,000

Cut-Off Date: Tuesday เวลาบ่าย 3 โมง
 • ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)
 • ค่าแยกแพคเกจ
 • ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพ) 1 - 15.99 กิโลกรัม
 • ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพ) 16 กิโลกรัมขึ้นไป
 • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1.00 - 5.99 กิโลกรัม
 • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 6 กิโลกรัมขึ้นไป
 • ค่าน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง (Volume Weight) (ถ้ามี)
 • $2.00 (70 บาท) / กล่อง
 • $2.00 (70 บาท) / แพคเกจ
 • $5.50 (175 บาท) / กล่อง
 • $8.00 (250 บาท) / กล่อง
 • $8.00 (250 บาท) / กล่อง
 • $11.50 (350 บาท) / กล่อง
 • $8.25 (260 บาท) / กิโล

       หมายเหตุ ระยะเวลาในการส่งสินค้า เป็นจำนวนวันที่ใช้ในการส่งตามปกติ ซึ่งถ้าไม่มีวันหยุดหรืออุบัติเหตุ ทางบริษัทจะส่งสินค้าถึงภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน แต่ระยะเวลาในการเคลียร์ศุลกากร เป็นส่วนที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่แต่ละราย แต่ละช่วงเวลา ดังนั้นทางบริษัทจะไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการส่งได้ ถ้ามีปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้น

Premium Air Shipment
คือบริการส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ที่ต้องการให้ถึงมือผู้รับที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายใน 7-14 วัน

Cut-Off Date: Friday ออกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
Sea Freight (Kilogram)
คือบริการส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทร สำหรับพ่อค้า
/แม่ค้า ที่ส่งสินค้าที่มีมูลค่าทางภาษี ค่าบริการคำนวณ จากน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)

ออกเดือนละ 2 ครั้ง
 • ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)
 • ค่าน้ำหนักเกิน (Over-Weight Rate) (ถ้ามี)
 • $2.00 (70 บาท) / กล่อง
 • $0.80 (26 บาท) / กิโลกรัม
ส่งของมาที่ Shop and Ship US ในเมือง Glendale, California ทางเราจะดูแลเรื่องศุลกากร
และจัดส่งถึงนครหลวงเวียงจันทน์ให้ท่าน ราคานี้ผู้รับต้องมารับที่ออฟฟิศนครเวียงจันทน์ หากส่ง
ไปยังจังหวัดอื่น จะมีค่าขนส่งในประเทศลาวเพิ่มเติม
Shop and Ship US มีบริการส่งสินค่าทางเรือเดินสมุทรยังประเทศไทย ให้สมาชิกเลือก
2 ประเภท Sea Freight (Kilo) สำหรับพ่อค้า/แม่ค้าที่ส่งสินค้าที่มีมูลค่าทางภาษี คิดค่าส่ง
จากน้ำหนัก และ Sea Freight (Cubic) สำหรับส่งของใช้ส่วนตัวที่ไม่มีมูลค่าทางภาษี หรือ
สินค้าที่มีน้ำหนักมาก คิดค่าส่งจากขนาด ทั้ง 2 บริการใช้เวลา 45 วันนับจากวันปิดรับใน
แต่ละรอบ
Sea Freight (Kilogram)
คือบริการส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทร สำหรับพ่อค้า
/แม่ค้า ที่ส่งสินค้าที่มีมูลค่าทางภาษี ค่าบริการ
คำนวณจากน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)

ตู้ออกทุก 3 สัปดาห์
Sea Freight (Cubic)
คือบริการส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทร
สำหรับส่งของใช้ส่วนตัว หรือสินค้าที่มี
น้ำหนักมาก ค่าบริการคำนวณจากขนาด
(ต่อลูกบาศ์กฟุต)

ตู้ออกทุก 3 สัปดาห์
 • ค่าขนส่งในกรุงเทพฯ (SK)
 • ค่าขนส่งต่างจังหวัด (SK)
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) 3-9 Cu.f.
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) 10-59 Cu.f.
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) 60-180 Cu.f.
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) 3-9 Cu.f.
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) 10-59 Cu.f.
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) 60-180 Cu.f.
 • ค่าขนส่งในกรุงเทพ (Oversized)15 cu.ft./box
 • ค่าขนส่งต่างจังหวัด (Oversized)15 cu.ft./box
 • $11.50 (350 บาท)/กล่อง
 • $16.50 (525 บาท)/ กล่อง
 • $22.50 (700 บาท)/ เที่ยว
 • $33.50 (1,050 บาท)/ เที่ยว
 • $95.00 (2,975 บาท)/ เที่ยว
 • $28.00 (875 บาท)/ เที่ยว
 • $39.00 (1,225 บาท)/ เที่ยว
 • $100.00 (3,150 บาท)/ เที่ยว
 • $5.50 (175 บาท)/ กล่อง
 • $9.00 (280 บาท)/ กล่อง
บริการส่งของย้ายบ้านกลับเมืองไทย สำหรับนักศึกษา หรือผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาเกิน 1 ปี ที่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีในการส่งของใช้ส่วนตัวกลับเมืองไทย อัตรา
ราคาค่าส่งถูกกว่าค่าส่งทางเรือปกติถึง 35% และเราไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกๆ (บางบริษัทมีค่า
Bill of Lading, ค่าท่าเรือ, ค่าถ่ายลัง, ค่าออกของ ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่าหลายร้อยเหรียญ
Shop and Ship US จัดการให้ทุกขั้นตอน ส่งถึงประตูบ้านทั่วไทย
Sea Freight (Personal)
คือบริการส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทร
สำหรับนักศึกษา หรือผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สามารถใช้สิทธิ์ส่งของส่วนตัว
กลับเมืองไทย ค่าบริการต่ำกว่าปกติถึง 35%
เอกสารที่ต้องใช้ในการส่ง/ออกของ :
 1. Passport (พาสปอร์ต) ทุกเล่มที่มีหลักฐานยืนยันการเข้า-ออกประเทศ
  ว่าได้พำนักอยู่ในประเทศอเมริกาเกิน 1 ปี
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทย
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. รายการของที่ส่ง
สำคัญมาก : เวลาเดินทางเข้าประเทศไทย ท่านต้องเข้าช่องที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประทับตราเข้า
ประเทศบนพาสปอร์ต (อย่าเข้าช่องเครื่องสแกนอิเลคโทรนิคเพราะจะไม่มีตราประทับเข้าเมือง ซึ่งจำเป็น
ต้องใช้ในการออกของ ถ้าท่านไม่มีตราประทับนี้ ทางบริษัทจะต้องดำเนินขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมหลายขั้น
ตอน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาเพิ่มอย่างไม่จำเป็น) แล้วส่งพาสปอร์ตที่มีประทับตราเข้าเมืองให้ทาง
บริษัทในประเทศไทย เพื่อนำไปออกของให้ท่าน
เป็นบริการเสริม เพื่อช่วยสมาชิกสั่งซื้อสินค้า online หรือ
จากร้านค้าในประเทศอเมริกา เพื่อส่งกลับเมืองไทยกับทางบริษัท
ค่าบริการสั่งซื้อสินค้านี้จะแยกส่วนกับบริการส่งสินค้ากลับ
เมืองไทย คือ บริษัทจะออก 2 invoices
 • Invoice ที่ 1 จะเป็นค่าสินค้าและค่าบริการสั่งซื้อ เมื่อสมาชิก
  ตกลงให้ซื้อ และชำระเงิน ทางบริษัทจะทำการสั่งซื้อสินค้าให้ท่าน
  เมื่อสินค้าส่งมาถึงบริษัท เจ้าหน้าที่จะทราบขนาดและน้ำหนัก
  ในการคำนวณค่าส่งไปเมืองไทยให้ท่าน
 • Invoice ที่ 2 คือค่าส่งสินค้าจากอเมริกาถึงประตูบ้านผู้รับ
  ในเมืองไทย/ลาว
เงื่อนไข : ค่าบริการและอัตราเรทเงิน
 1. อัตราเรทในการคิดเงิน: คำนวณจากเรทเงินประจำวันของธนาคารกรุงเทพ + 1 บาท
  (เนื่องจากเรทเงินมีอัตราการแปรผันขึ้น-ลง ตลอด เพื่อลดความเสี่ยงช่วงมีการโอนเงินกลับจาก USA)
 2. อัตราค่าบริการฝากซื้อ + ค่าสินค้า (ไม่รวมค่าบริการส่งกลับไทย)
 3. กรณีที่มีการทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ยกเลิกออเดอร์,ตัดเงินไม่ครบ หรือสั่งสินค้าได้เพียงบางรายการ โดยไม่ใช่ความผิดของคนสั่งสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการ ทางเราจะคืนให้เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น
 4. กรณีที่มีการทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ปฎิเสธการรับบัตรโดยทันที ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ 50% ส่วนค่าสินค้าคืนให้เต็มจำนวน
  หมายเหตุ: ส่งสินค้าไปที่สาขา OR ไม่มี Sales Tax, ส่งสินค้าไปที่สาขา LA มี Sales Tax
  เงื่อนไข: อัตราค่าบริการส่งสินค้ากลับไทย รบกวนลูกค้าศึกษาข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า & การส่งสินค้าไปเมืองไทย
 1. สมาชิกแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสสมาชิก พร้อมทั้ง ลิงค์ website ของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
  มาที่ อีเมล์ : order@shopandshipus.com หรือทาง Line ID : Order_US (หากท่านยัง
  ไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครมาชิกได้ที่ www.ShopandShipUS.com)
 2. ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาสินค้าและค่าบริการสั่งซื้อให้ท่านทราบ
 3. ถ้าสมาชิกตกลงให้สั่งซื้อ สมาชิกต้องชำระค่าสินค้า 100% และค่าบริการสั่งซื้อ โดยการฝากเงิน
  เข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย หรือธนาคารในประเทศอเมริกา
 4. บริษัททำการสั่งซื้อ เมื่อสินค้าส่งถึงบริษัท เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดตรวจ ถ่ายรูป เข้าในระบบให้
  สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
 5. สมาชิก ทำการ Create a Shipment บนระบบ (ถ้าสมาชิกไม่สะดวกใช้ computer สามารถ )
  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ Create a Shipment ให้ได้
 6. เจ้าหน้าที่ทำการแพ็ครวมกล่อง, ออก Invoice ค่าส่งไปเมืองไทย, ส่ง email Invoice ให้สมา
  ชิกทำการชำระค่าส่งสินค้า
 7. บริษัทส่งสินค้าไปยังผู้รับปลายทางในเมืองไทย/ลาว
บริการสำหรับผู้ทำธุรกิจขายสินค้า online (ทาง website, eBay, Facebook etc.) ให้กับ
ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดเก็บสินค้าของท่านไว้ใน warehouse ของเราในประ
เทศอเมริกา และให้เราจัดส่งให้ ช่วยให้ลูกค้าของท่านได้สินค้ารวดเร็ว และมีค่าส่งแต่ละ order
ถูกกว่าส่งจากประเทศไทยหลายเท่าตัว
 1. ส่งสินค้าของท่านมาเก็บที่เรา

  การส่งสินค้าทางเรือ หรือทาง Air Cargo ราคาจะถูกกว่าส่งทางไปรษณีย์มาก

 2. Receiving & Return (บริการรับสินค้าเข้า)

  บริการตรวจ-เช็ค รับสินค้าของท่านเข้า warehouse โดยมีบริการโหลดสินค้าออกจากตู้คอนเทน
  เนอร์ จัดเรียงบน pallet หรือ ชั้นวางของ รวมทั้งรับสินค้า Return กลับจากลูกค้าของท่าน

 3. Storage (บริการให้เช่าคลังเก็นสินค้า)

  บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กบนชั้นวางของ หรือพื้นที่ขนาดใหญ่บน pallet ตรงตามความต้องการของท่าน

 4. Inventory System (ฟรี ระบบ Inventory Management และ Ordering Online)

  เรามีระบบบริหารจัดการ Inventory ที่ท่านสามารถดูรายงาน สินค้าเข้า-ออก, สินค้าคงคลัง ทาง
  Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังสามารถทำ order บนระบบของบริษัทได้เลย (ท่านเห็น available items จำนวน มูลค่า และ Inventory ก่อนและหลัง Order ทันที) หรือท่านจะส่ง order
  ให้บริษัททาง email ก็ได้

 5. Pick & Pack (บริการจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ)

  บริการจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละรายของท่าน พร้อมส่งภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่
  ได้รับ order จากท่าน

 6. Shipping (บริการจัดส่งสินค้า)

  บริการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าของท่านทาง UPS FedEx รถบรรทุก ที่เราได้อัตราลดพิเศษ หรือส่ง
  ไปรษณีย์หรือ Delivery (ภายใน 20 ไฟล์)

 7. ถึงลูกค้าของท่าน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

  ลูกค้าของท่านได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ในอัตราค่าส่งที่ถูกกว่ามาก

In Fees
 • ค่า Unload ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
 • ค่า Unload ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
 • ค่า Receiving Fee ต่อ Shipment
 • ค่ารับ Return Package Fee ต่อ Package
 • $180.00
 • $300.00
 • $20.00
 • $5.00
Storage Fees
 • ค่า Storage Fee: 1 - 50 ลบ.ฟ. / ลบ.ฟ. / เดือน
 • ค่า Storage Fee: 501 - 1500 ลบ.ฟ. / ลบ.ฟ. / เดือน
 • ค่า Storage Fee: 1501 ลบ.ฟ.ขึ้นไป / ลบ.ฟ. / เดือน
 • $0.45
 • $0.40
 • $0.35
Out Fees
 • ค่า Handling Fee / Tracking
 • ค่า Document Fee / Shipment
 • ค่า Pack & Pack Fee / Box
 • ค่า Pulling Fee ในกรณีที่มีคนมารับ 1 - 10 กล่อง
 • ค่า Pulling Fee ในกรณีที่มีคนมารับ 11 กล่องขึ้นไป
 • $5.00
 • $1.50
 • $5.00
 • $10.00
 • $20.00

บริการเสริมพิเศษ

 • 12 Extra Individual Product Photo Service (อัตรา $2.50 / Item)

  เป็นค่าถ่ายภาพสินค้าแต่ละรายการเพื่อเติมอีก 12 ภาพ สำหรับสินค้ารายการที่สมาชิกต้องการ
  เห็นรายละเอียดในจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นของแท้ หรือ ไม่มีตำหนิ

 • Product Counting Service

  เป็นค่าบริการนับจำนวนสินค้าใน Tracking นี้ เช่น ต้องการให้นับว่ามี Lipstick จริงกี่แท่ง
  แว่นกี่อัน รองเท้ากี่คู่ ใน Tracking นี้

 • Pick up in USA Service

  บริการไปรับสินค้าหรือของที่บ้านท่าน *ระยะทาง Mileage ทั้งไปและกลับ x $2/ไมล์ *Minimum $20 สำหรับระยะทางไปกลับน้อยกว่า 10 ไมล์ เช่น ระยะทางจาก Glendale Warehouse ไปบ้านท่าน 10 ไมล์ ขากลับ 10 ไมล์ รวมเป็นระยะทางไปกลับ 20 ไมล์ ค่าบริการไปรับสินค้าของท่านเป็น 20 ไมล์ x $2 = $40

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกบริการลูกค้า

กรุณาคลิก link ข้างล่าง หรือใช้ smartphone สแกน
QR Code ทางด้านขวา
https://lin.ee/4eBoG2O
เพื่อติดต่อ สอบถามข้อมูลการส่งสินค้า รับโปรโมชั่น ส่วนลด
พิเศษต่างๆ ทั้งข่าวสารในการให้บริการ และข้อมูลเชิงลึกใน
การส่งสินค้า ส่งตรงถึงมือถือท่านฟรี