บริการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับ   ประเทศไทยและประเทศลาว : บริการรวดเร็ว
  ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

บริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
บริการรวบรวมสินค้าเป็นกล่องเดียว จากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งกลับประเทศไทย
บริการพรีออเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งของจาก amazon สั่งของ ebay ราคาประหยัด
รับสั่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยรวดเร็ว
บริการสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า ที่รับพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีราคาพิเศษให้
     
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
Shop and Ship US ศูนย์บริการลูกค้า : 1-818-979-2119
Line ID: @ssus

 

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Box Size :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

ขั้นตอนการใช้บริการ

สมัครเป็นสมาชิกที่ www.ShopandShipUS.com ฟรี!
ท่านจะได้รับเลข Member ID เพื่อใช้ในการส่งสินค้า
กับทางบริษัท

สำหรับ Wholesale กรุณากรอกใบสมัคร แล้วติดต่อ
ทางบริษัทเพื่อขอ Upgrade เป็นสมาชิกประเภท Platinum หรือ Paragon
 • บริการฟรี! ที่อยู่ในการรับสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
  ทั้งสินค้าทั่วไป และสินค้าพิเศษที่ต้องส่งถึงที่อยู่บ้านเท่านั้น
 • สมาชิกเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ต่างๆใน
  สหรัฐอเมริกา เช่น Coach, Ralph Lauren, Amazon.com,eBay,Best Buy เป็นต้น

 • ที่มียี่ห้อ แบบ และรุ่นให้เลือกมากกว่า

 • ราคาถูกกว่าซื้อในประเทศไทย

 • ทางบริษัทมี บริการสั่งซื้อสินค้า ให้สมาชิก

 • ตอนสั่งซื้อสินค้า ระบุให้ส่งสินค้ามาที่ (Ship to) Shop
  and Ship US โดยใช้ชื่อและเลข Member ID ของท่าน
  เป็นผู้รับ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

 • สำหรับสินค้าขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เรามี Folklift
  รับสินค้าซึ่งเป็นการช่วยให้ท่านประหยัดค่า Liftgate
  รถบรรทุก

 • ถ้าผู้ขายต้องการที่อยู่บ้านกรุณาติดต่อบริษัทเพื่อขอที่อยู่ Resident
    ตัวอย่างการจ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่
กรณีส่งทางเครื่องบิน
  ตัวอย่างการจ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่
กรณีส่งทางเรือ

ตัวอย่างการแพ็คแบบ
Standard Packing
ที่พับกล่องสินค้าให้เล็กลง
แล้วส่งไปกับตัวสินค้าดูรายละเอียดการ
Register Tracking

 • สมาชิกเข้าระบบเพื่อแจ้ง Tracking Number
  ของสินค้าที่ท่านสั่งให้ส่งมาที่บริษัท (เมื่อสินค้าส่ง มาถึง เมื่อพนักงานสแกน Tracking Number จะทราบทันทีว่าเป็นสินค้าของท่าน)

 • เลือก Packing Method ว่าจะให้ทางบริษัท ส่งสินค้าในกล่อง original, พับกล่องส่งไปด้วย, หรือทิ้งกล่องสินค้า (เพื่อลดขนาดและน้ำหนัก ซึ่งช่วยให้ค่าส่งไปยังเมืองไทยถูกลง)

 • เลือก Photo Packing ว่าท่านจะให้ทางบริษัท ถ่ายภาพสินค้าที่ส่งมาถึงบริษัทใส่ไว้บนระบบกี่ ภาพ เพื่อให้ท่านสามารถดูได้ว่า ผู้ขายส่งสินค้า ถูกต้องหรือมีความเสียหายใดๆหรือไม่
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 5 และ 6 นี้สามารถทำสลับกันได้ คือ สมาชิกสามารถสร้าง Shipment
(ขั้นตอนที่ 5) ทันทีที่ Register Tracking สินค้า ที่ท่านสั่งให้ส่งมาที่บริษัท หรือจะรอให้สินค้าส่ง
ถึงบริษัทก่อน (ขั้นตอนที่ 6) เพื่อดูภาพถ่ายสินค้าก่อน แล้วค่อยสร้าง Shipment ก็ได้

ดูรายละเอียดการ
Create a Shipment

คือขั้นตอนที่สมาชิกแจ้งให้ทางบริษัทว่า
 1. จะส่ง Shipment นี้ให้ใคร ที่ไหน? (ระบุชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับ)
 2. ส่งทางเครื่องบิน หรือทางเรือ? (เลือก Service)
 3. ส่งสินค้ารายการใดบ้าง (เลือก item)
 4. จะชำระเงินค่าส่งเป็น US Dollars หรือบาทไทย
  ด้วย Credit Card, Money Order หรือฝากเข้าบัญชี
 5. ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
สมาชิกจะได้ Ship ID หลังจาก Create Shipment เสร็จ
 • เมื่อสินค้าที่สมาชิกสั่งซื้อส่งมาถึงบริษัท พนักงานจะทำการเปิดกล่องถ่ายรูปใส่ไว้ในระบบ เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจดูว่าผู้ขายส่งสินค้าให้ถูกต้อง หรือมีตำหนิหรือไม่

 • พนักงานจะแพ็คกล่องตามที่สมาชิกเลือกไว้ตอนที่ Register Tracking เพื่อ ให้สินค้ามีขนาดและน้ำหนักน้อยลง

 • แล้วทำการเก็บสินค้าไว้ในชั้นเก็บสินค้า เพื่อรอให้สินค้าของสมาชิกมาครบทุกรายการ (ตามที่ Create a Shipment ไว้) เพื่อบรรจุรวมกล่องเพื่อส่งออก

คำนวณค่าส่งจากน้ำหนักจริง
ไม่ปัดเศษขึ้น

 • เมื่อสินค้าส่งมาครบทุกรายการ เจ้าหน้าที่จะทำการแพ็ครวมกล่องให้ขนาดและ จำนวนกล่องน้อยที่สุด เพื่อให้ค่าส่งถูกที่สุด (แต่ถ้าเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย เจ้าหน้าที่ จะแพ็คโดนเน้นที่ความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัก)

 • เจ้าหน้าที่คำนวนค่าส่งสินค้า (จากขนาดและน้ำหนักของกล่องสินค้าพร้อมส่ง) ออก Invoice แล้วส่ง Email Invoice ให้สมาชิก

 • สมาชิกทำการชำระเงิน ทาง Credit Card, Money Order หรือฝากเข้าธนาคารในอเมริกา (US Dollars) หรือ ในประเทศไทย (ไทยบาท)
 • บริษัทจะทำการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐ อเมริกาไปยังประเทศไทย จัดการเอกสารการส่งออก

 • เมื่อสินค้าถึงประเทศไทย ทางบริษัทจะจัดการพิธีการศุลกากร ให้แก่สมาชิก

 • ทำการจัดส่งถึงประตูบ้านผู้รับทั่วประเทศไทย

ในกรณีที่ส่งไปลาว เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ผู้รับในประเทศลาวมารับสินค้าที่สำนักงาน ในนครหลวงเวียงจันทน์

รายละเอียดการลงทะเบียน Tracking (Register Tracking) ใน Step ที่ 4

การ Register Tracking มี 3 ขั้นตอน
การ Register Tracking เป็นการแจ้งให้ทางบริษัททราบว่า
 1. สินค้าที่สมาชิกสั่งให้ส่งมาที่ SSUS คืออะไร Tracking Number อะไร (ช่วยให้ทางบริษัททราบ
  ทันทีว่าเป็นสินค้าของสมาชิก หลังจาก Scan Tracking Number)

 2. จะให้ทางบริษัททำอย่างไรกับกล่องสินค้า (ให้พับกล่อง ทิ้งกล่อง หรือส่งทั้งกล่องโดยไม่ต้องพับ)

 3. จะให้ทางบริษัทถ่ายภาพสินค้าแบบไหน (Standard Photo Packing หรือ Special Photo
  Package รวมทั้งการสั่งบริการเสริมพิเศษอื่นๆ)

Step 1: Provide your Tracking Number & Shipment Info
ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูล Tracking Number และรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งให้ส่งมาที่ Shop
and Ship US
 • ระบุ Carrier ที่ผู้ขายส่งสินค้ามาที่ Shop and Ship US เช่น UPS, USPS, FedEx เป็นต้น
  (ถ้าไม่รู้ ให้เลือก Other)
 • ใส่ Tracking Number
  (copy จาก email ที่ผู้ขายส่งให้ท่าน จะง่ายและมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าการพิมพ์เอง)
 • ระบุ website ผู้ขาย ตัวอย่าง www.ebay.com, www.amazon.com เป็นต้น
 • ใส่รายละเอียดสินค้า
  (copy จาก email ที่ผู้ขายส่งให้ท่าน จะง่ายและมีโอกาสผิดน้อยกว่าการพิมพ์เอง
Step 2: Select Packing Method
ขั้นตอนที่ 2: เลือกว่าต้องการให้ทางบริษัททำอย่างไรกับกล่องสินค้า จะให้พับกล่อง ทิ้งกล่อง หรือส่ง
ทั้งกล่องโดยไม่ต้องพับ ถ้าสมาชิกไม่เลือก บริษัทจะใช้วิธีแพ็คมาตราฐาน Standard Packing ให้ท่าน

[ ] Standard Packing: ส่งตัวสินค้าและกล่องสินค้า แต่จะพับกล่องสินค้าให้แบนเพื่อประหยัดค่าขนส่ง ถ้าท่านไม่เลือก "Packing Methods" เราจะแพ็คส่งสินค้าของท่านด้วยวิธีมาตราฐาน (Standard Packing) ตัวอย่าง การแพ็ครองเท้า : เราจะเอารองเท้าออกจากกล่อง พับกล่องรองเท้าให้แบน แล้ว แพ็ครองเท้าและกล่องรองเท้าในกล่องที่มีขนาดเล็กกว่า (ท่านจะได้รับทั้งตัวรองเท้าและกล่องรองเท้า จ่ายค่าส่งถูกกว่าเพราะส่งในกล่องที่มีขนาดเล็กลง)

[ ] Economy Packing: ส่งตัวสินค้าเท่านั้น (ไม่ส่งกล่องสินค้า) ตัวอย่าง การแพ็ครองเท้า : เราจะเอารองเท้าออกจากกล่อง แล้วแพ็ครองเท้าลงในกล่องที่มีขนาดเล็กที่ สุดที่เราหาได้ (ท่านจะได้รับรองเท้า ในอัตราค่าส่งที่ต่ำที่สุด)

[ ] Premium Packing: ส่งตัวสินค้าในกล่องสินค้าเดิม แล้วเพิ่มการห่อ bubble wrap รอบทั้งตัวสิน ค้าและกล่องสินค้า ตัวอย่าง การแพ็ครองเท้า : เราจะห่อตัวรองเท้าด้วย bubble wrap ใส่ลงในกล่อง รองเท้า ห่อ bubble wrap รอบกล่องรองเท้าให้แน่นหนา แล้วบรรจุลงในกล่องลูกฟูก (เหมาะสำหรับสิน ค้าที่มีราคาสูง หรือแตกหักง่าย หรือสำหรับท่านที่ต้องกล่องสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด เพื่อการสะสมหรือขายให้ลูกค้า)

หมายเหตุ: อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ของที่แตกหักง่าย เช่น แก้ว แจกัน โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ทหรือแลป ท็อปคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไม่สามารถเลือกแพ็คแบบ Economy packing ได้ และแม้ว่าท่านจะเลือก Economy Packing แต่ถ้าเราเห็นว่าสินค้านั้นๆ จำเป็นที่ต้องแพ็คในกล่องสินค้าเดิมเพื่อป้องกันการ เสียหายระหว่างขนส่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแพ็คแบบ Standard packing ให้ท่าน

Step 3: Select Photo Package & Extra Service
ขั้นตอนที่ 3: เลือกจำนวนภาพถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการ หรือ บริการเสริมพิเศษ ทางบริษัทจะถ่ายรูป ใส่ไว้ใน Profile ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจดูความถูกต้องของสินค้าที่ส่งถึงบริษัทได้ (ถ้าสมาชิกไม่เลือก บริษัทจะทำการถ่ายแบบ Standard Photo Package ให้ท่าน)

[ ] Standard Photo Package (อัตรา $1.50 ต่อ Tracking)
ค่าถ่ายภาพ 6 ภาพ ตามรายละเอียดข้างล่าง และค่าแพ็คกล่อง (Packing Method ในขั้นตอนที่ 2) ภาพที่ 1 ภาพกล่องสินค้าทั้งกล่อง ที่ส่งมาถึง SSUS warehouse
ภาพที่ 2 ภาพ Original Shipping Label บนกล่อง สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และ สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการ Return หรือ Claim ความเสียหายกับทางผู้ขายได้
ภาพที่ 3 ภาพสินค้า ภาพที่ 1 ภาพที่พนักงานเปิดฝาลัง แล้วถ่ายภาพสินค้าโดยรวมที่อยู่ในลัง
ภาพที่ 4 ภาพสินค้า ภาพที่ 2 ภาพถ่ายให้เห็นรายละเอียดตัวสินค้าสำคัญๆ เช่น ถ้าเป็น Vitmin จะถ่ายวันหมดอายุ ถ้าเป็นรองเท้า จะถ่ายป้าย Size รองเท้า เป็นต้น
ภาพที่ 5 ภาพสินค้า ภาพที่ 3 ภาพถ่ายตัวสินค้าในมุมอื่น แต่ถ้ามี Packing List ส่งมาด้วย จะถ่าย ภาพ Packing List แทน เพราะมีประโยชน์ในการตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่งมาในกล่องนี้
ภาพที่ 6 ภาพสินค้าที่แพ็คแล้ว + Location Label ภาพถ่ายสินค้าที่แพ็คเสร็จแล้ว และ orginal shipping label ในถุงพลาสติก มี Localtion Label ติดด้านบน สมาชิกสามารถดูน้ำหนักสินค้าหลัง จากแพ็คแล้วได้บนฉลากนี้

[ ] Special Photo Package (อัตรา $2.00 ต่อ Tracking)
ค่าถ่ายภาพ 12 ภาพ ตามรายละเอียดข้างล่าง และค่าแพ็คกล่อง (Packing Method ในขั้นตอนที่ 2)
ภาพที่ 1 ภาพกล่องสินค้าทั้งกล่อง ที่ส่งมาถึง SSUS warehouse
ภาพที่ 2 ภาพ Original Shipping Label บนกล่อง สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และ สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการ Return หรือ Claim ความเสียหายกับทางผู้ขายได้
ภาพที่ 3 ภาพสินค้า ภาพที่ 1 ภาพที่พนักงานเปิดฝาลัง แล้วถ่ายภาพสินค้าโดยรวมที่อยู่ในลัง
ภาพที่ 4 ภาพสินค้า ภาพที่ 2 ภาพถ่ายให้เห็นรายละเอียดสินค้าสำคัญๆ เช่น ถ้าเป็น Vitamin จะถ่ายวันหมดอายุ ถ้าเป็นรองเท้า จะถ่ายป้าย Size รองเท้า เป็นต้น
ภาพที่ 5-10 ภาพสินค้า ภาพที่ 3-8 ภาพถ่ายให้เห็นรายละเอียดตัวสินค้าสำคัญๆ ในมุมอื่นๆ
ภาพที่ 11 ภาพสินค้า ภาพที่ 9 ภาพถ่ายตัวสินค้าในมุมอื่น แต่ถ้ามี Packing List ส่งมาด้วย จะถ่ายภาพ Pack List แทน เพราะมีประโยชน์ในการตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่งมาในกล่องนี้
ภาพที่ 12 ภาพสินค้าที่แพ็คแล้ว + Location Label ภาพถ่ายสินค้าที่แพ็คเสร็จแล้ว และ original shipping label ในถุงพลาสติก มี Location Label ติดด้านบน สมาชิกสามารถดูน้ำหนักสินค้าหลัง จากแพ็คแล้วได้บนฉลากนี้

Extra Services บริการเสริมพิเศษ ไม่จำเป็นต้องเลือก สำหรับสมาชิกที่ต้องการให้ถ่ายภาพพิเศษ
เพิ่มเติม หรือให้นับสินค้าให้ เท่านั้น


[ ] 12 Extra Individual Product Photo Service (อัตรา $2.50 / Item)
เป็นค่าถ่ายภาพสินค้าแต่ละรายการเพิ่มอีก 12 ภาพ สำหรับสินค้ารายการที่สมาชิกต้องการเห็นรายละ เอียดในจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นของแท้ หรือ ไม่มีตำหนิ

[ ] Product Counting Service
เป็นค่าบริการนับจำนวนสินค้าใน Tracking นี้ เช่น ต้องการให้นับว่ามี Lipstick จริงกี่แท่ง แว่นกี่อัน รองเท้ากี่คู่ ใน Tracking นี้

เมื่อกรอกและเลือกบริการแล้ว กรุณากดปุ่ม Register Tracking เพื่อลงทะเบียน (ถ้าสมาชิกไม่กดปุ่ม นี้ ข้อมูลจะไม่เข้าในระบบของบริษัท)

รายละเอียดการสร้าง Shipment (Create a Shipment) ใน Step ที่ 5

การ Create a Shipment มี 5 ขั้นตอน

Step 1: Where is this shipment going?
ขั้นตอนที่ 1: ระบุว่าจะส่งให้ใคร ที่ไหน กรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผู้รับของ
ปลายทาง

Step 2: How would you like to ship?
ขั้นตอนที่ 2: คลิกเลือกว่าท่านต้องการส่ง Shipment นี้ทางเครื่องบิน (ประเภทไหน) หรือ ทางเรือ (ประเภทไหน)

Step 3: Select Items
ขั้นตอนที่ 3: คลิกเลือกว่าท่านต้องการส่งสินค้ารายการใดบ้างไปใน Shipment นี้ (ทางบริษัทจะ
ทำการแพ็ครวมกล่องให้ท่าน)

Step 4: How would you like to pay?
ขั้นตอนที่ 4: คลิกเลือกว่าท่านต้องการชำระค่าส่งด้วยวิธีใด
 • การชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีให้เลือก 3 ช่องทางคือ บัตรเครดิต, Money Order / Cashier Check หรือ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศอเมริกา
 • การชำระเป็นเงินบาทไทย มีให้เลือก 1 ช่องทางคือ ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย
สมาชิกควรตัดสินใจให้แน่นอนว่าชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเงินบาทไทย เพราะการเป็นวิธี
จ่ายข้ามสกุลเงินหลังจากที่บริษัทออก Invoice แล้ว บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียม ในการเปลี่ยนสกุล
เงิน $5 หรือ 180 บาท / ครั้ง / Invoice เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลังจากออก Invoice
มีความซับซ้อน

หลังจากที่สมาชิกระบุวิธีการชำระเงิน สมาชิกยังไม่ต้องชำระเงินทันที จนกว่าทางบริษัทจะทำการแพ็ค รวมกล่องสินค้า (consolidate) เพื่อให้ได้ขนาดและน้ำหนักที่แน่นอน เพื่อทำการออก Invoice บริษัทจะส่ง invoice ให้สมาชิกทาง e-mail เพื่อแจ้งให้สมาชิกเข้าระบบเพื่อทำการชำระเงิน

Step 5: Accept Service & Liability of Loss or Damage Policy
ขั้นตอนที่ 5: กรุณาอ่านเงื่อนไขความรับผิดชอบการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าของบริษัท แล้วคลิกปุ่ม Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไขการบริการของบริษัท
หลังจากเสร็จสิ้น การ Create a Shipment แล้ว ระบบจะออก Shipment ID (เลขของ shipment นี้) ให้สมาชิก