บริการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับ   ประเทศไทยและประเทศลาว : บริการรวดเร็ว
  ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

บริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
บริการรวบรวมสินค้าเป็นกล่องเดียว จากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งกลับประเทศไทย
บริการพรีออเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งของจาก amazon สั่งของ ebay ราคาประหยัด
รับสั่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยรวดเร็ว
บริการสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า ที่รับพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีราคาพิเศษให้
     
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
Shop and Ship US ศูนย์บริการลูกค้า : 1-818-979-2119
Line ID: @ssus

 

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Box Size :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

วิธีคิดค่าขนส่งสินค้า

หน้านี้จะอธิบายการคำนวณค่าส่งสินค้าในประเภทต่างๆ ที่มีปัจจัยการคิดที่แตกต่างกัน เพราะมีต้นทุน ในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเคลียร์ศุลกากร และการจัดส่งในประเทศไทย/ลาว
ที่แตกต่างกันไป

สำหรับสมาชิกที่ต้องการประเมินค่าส่งสินค้าคร่าวๆ ในการส่งแบบ Air Premium, Air short และ Sea Kilo กรุณากรอกข้อมูลในช่องข้างล่าง แล้วกดปุ่ม แสดงผลการคำนวณ

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Box Size :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

การคิดราคาค่าขนส่งสินค้า ทางเครื่องบิน

 • ตัวอย่างการคิดค่าส่งสินค้าทางเครื่องบิน (กรณีสินค้ามีน้ำหนักปกติ)

ตัวอย่าง ส่งสินค้าน้ำหนัก 3.25 กิโลกรัม ขนาด 10" x 10" x 10" ส่ง Air Premium
สูตรการคิดน้ำหนักตามปริมาตร (Volumn Weight) คือ กว้าง x ยาว x สูง หารด้วย 366
คือ (10 x 10 x 10) ÷ 366 = มีน้ำหนักตามปริมาตร 2.73 กิโลกรัม
ซึ่งน้อยกว่าน้ำหนักจริง (3.25 กิโลกรัม) หมายความว่า ไม่มีค่า Volumn Weight เพิ่ม
(ถ้าน้ำหนักตามปริมาตรมากกว่าน้ำหนักจริง คือ สินค้าเบา แต่มีขนาดใหญ่ เปลืองที่ในเครื่องบิน
ทางสายการบินจะคิดค่า Volumn Weight เพิ่ม)

การคำนวณราคาค่าส่ง
 • น้ำหนักสินค้า
 • น้ำหนักตามปริมาตร
 • ค่าขนส่งสินค้า
 • ตัวอย่างการคิดค่าส่งสินค้าทางเครื่องบิน กรณีที่สินค้าน้ำหนักเบาแต่มีขนาดใหญ่

ตัวอย่าง ส่งสินค้าน้ำหนัก 3.25 กิโลกรัม แต่มีขนาด 15" x 15" x 15" ส่ง Air Premium

สูตรการคิดน้ำหนักตามปริมาตร (Volumn Weight) คือ กว้าง x ยาว x สูง หารด้วย 366
คือ (15 x 15 x 15) ÷ 366 = มีน้ำหนักตามปริมาตร 9.22 กิโลกรัม
ซึ่งมากกว่าน้ำหนักจริง (3.25 กิโลกรัม) หมายความว่า จะมีค่า Volumn Weight เพิ่ม
9.22 กิโลกรัม ลบ น้ำหนักจริง 3.25 กิโลกรัม = Volumn Weight เพิ่ม 5.97 กิโลกรัม

การคำนวณราคาค่าส่ง
 • น้ำหนักสินค้า
 • น้ำหนักตามปริมาตร
 • ค่าขนส่งสินค้า
* หลักการคิดน้ำหนักสินค้า
 • 0.01 - 0.50 กิโลกรัม
 • 0.51 - 1.00 กิโลกรัม
 • 1.01 กิโลกรัม ขึ้นไป
 • คิดเป็น 0.50 กิโลกรัม (ครึ่งกิโลกรัม)
 • คิดเป็น 1.00 กิโลกรัม
 • คิดน้ำหนักจริง จุดทศนิยมสองจุดไม่ปัดเศษ
** ค่าน้ำหนักตามปริมาตร (Volumn Weight) / กิโลกรัม (ถ้ามี)

260 บาท

$8.25

อัตราค่าบริการอื่นๆและค่าส่งในประเทศไทย:
 • ค่าแยกแพคเกจและถ่ายภาพสินค้า / Tracking Number
 • ค่ารวมกล่องสินค้า (Consolidate & Repack) / กล่อง
 • ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพ) 1 - 15.90 kg.
 • ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพ) 16 kg. ขึ้นไป
 • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 1 - 15.90 kg.
 • ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด) 16 kg. ขึ้นไป
 • 70 บาท / กล่อง
 • 70 บาท / กล่อง
 • 175 บาท / กล่อง
 • 250 บาท / กล่อง
 • 350 บาท / กล่อง
 • 700 บาท / กล่อง
 • $2.00
 • $2.00
 • $5.50
 • $8.00
 • $11.50
 • $22.50

การคิดราคาค่าขนส่งสินค้า ทางเรือ

 • ตัวอย่างการคิดค่าส่งสินค้าที่มีมูลค่าทางภาษี ทางเรือ SK (คิดตามน้ำหนัก)

ตัวอย่าง ส่งสินค้าน้ำหนัก 3.25 กิโลกรัม ขนาด 10" x 10" x 10" ส่ง Sea Kilo
การคำนวณราคาค่าส่ง
 • น้ำหนักสินค้า
 • ค่าขนส่งสินค้า
* หลักการคิดน้ำหนักสินค้า
 • 0.01 - 1.00 กิโลกรัม
 • 1.01 กิโลกรัม ขึ้นไป
 • คิดเป็น 1.00 กิโลกรัม
 • คิดน้ำหนักจริง จุดทศนิยมสองจุดไม่ปัดเศษ
 • ตัวอย่างการคิดค่าส่งของใช้ส่วนตัวที่ไม่มีมูลค่าทางภาษี ทางเรือ SQ (คิดตามขนาด)

ตัวอย่าง ส่งสินค้าน้ำหนัก 3.25 กิโลกรัม แต่มีขนาด 12" x 12" x 12" ส่ง Sea Cubic

สูตรการคิดน้ำหนักตามขนาด Cubic Foot (ลูกบาศ์กฟุต) คือ กว้าง x ยาว x สูง หารด้วย 1728
คือ (12 x 12 x 12) ÷ 1728 = 1.00 ลูกบาศ์กฟุต

การคำนวณราคาค่าส่ง
 • ขนาดสินค้า
 • ค่าน้ำหนักเกิน**
 • ค่าขนส่งสินค้า
** ค่าน้ำหนักเกิน Over Weight หนักกว่า 9.50 กิโล/ลบ.ฟ. (ถ้ามี) / กิโล

27 บาท

$0.85

อัตราค่าบริการอื่นๆและค่าส่งในประเทศไทย:
 • ค่ารวบรวมสินค้า (Consolidate/Repack)
 • ค่าขนส่งในกรุงเทพฯ (SK)/กล่อง
 • ค่าขนส่งต่างจังหวัด (SK)/กล่อง
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) 3-9.9 Cu.ft.
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) 10-59.9 Cu.ft.
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) 60-180 Cu.ft.
 • ค่าส่งในกรุงเทพ (SQ) น้ำหนักเกิน (1 กล่อง 15 cu.ft)
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) รวมทุกลัง 3-9.9 Cu.ft.
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) รวมทุกลัง 10-59.9 Cu.ft.
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) รวมทุกลัง 60-180 Cu.ft.
 • ค่าส่งต่างจังหวัด (SQ) น้ำหนักเกิน (1 กล่อง 15 cu.ft)
 • 70 บาท / กล่อง
 • 350 บาท / กล่อง
 • 525 บาท / กล่อง
 • 700 บาท / เที่ยว
 • 1,050 บาท / เที่ยว
 • 2,975 บาท / เที่ยว
 • 175 บาท / เที่ยว
 • 875 บาท / เที่ยว
 • 1,225 บาท / เที่ยว
 • 3,150 บาท / เที่ยว
 • 280 บาท / cu.ft.
 • $2.00
 • $11.50
 • $16.50
 • $22.50
 • $33.50
 • $95.00
 • $5.50
 • $28.00
 • $39.00
 • $100.00
 • $9.00
 • ตัวอย่างการคิดค่าส่งของใช้ส่วนตัวแบบใช้สิทธิ์ย้ายกลับประเทศไทย ทางเรือ SW

ตัวอย่าง ส่งของใช้ส่วนตัวน้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาด 25 ลูกบาศ์กฟุต ส่ง Sea Personal
(ส่งขั้นต่ำ 22.50 ลูกบาศ์กฟุต หรือ ประมาณ 3 pallets)
การคำนวณราคาค่าส่ง
 • ขนาดสินค้า
 • ค่าน้ำหนักเกิน**


 • ค่าขนส่งสินค้า
** ค่าน้ำหนักเกิน Over Weight หนักกว่า 9.50 กิโล/ลบ.ฟ. (ถ้ามี) / กิโล

27 บาท

$0.85

อัตราค่าบริการอื่นๆและค่าส่งในประเทศไทย: กรณีที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการเสียภาษีเพิ่ม
 • สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เพิ่มต่อชิ้น
  (เช่น เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง)
 • สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพิ่มต่อขึ้น
  (เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า)
 • 500 บาท

 • 1000 บาท

 • $16.00

 • $32.50

การคิดราคาค่าขนส่งสัตว์เลี้ยง (สุนัข หรือ แมว)

 • การคิดค่าส่งสัตว์เลี้ยง G

ส่งสุนัขหรือแมวทางเครื่องบิน จากอเมริกา - ไปไทย
โดยเราจัดการเรื่องเอกสาร การฉีดวัคซีนกรมปศุสัตว์ พิธีการศุลกากรทั้งไทย
และสหรัฐอเมริกา ครบทุกขั้นตอน

คิดค่าส่งตามน้ำหนัก ต่อกิโลกรัม
 • จาก LAX - BKK
 • น้ำหนักกิโลกรัมละ
 • 650 บาท/กิโล
 • $20.50/Kg.
ราคานี้ผู้รับต้องมารอรับ (เหมือนการรอรับผู้โดยสารปกติ) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่รวมค่าจัดส่งปลายทาง

ส่งของกลับไทย ส่งสินค้ากลับไทย