บริการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับ   ประเทศไทยและประเทศลาว : บริการรวดเร็ว
  ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

บริการรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ราคาประหยัด ตรวจสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
บริการรวบรวมสินค้าเป็นกล่องเดียว จากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งกลับประเทศไทย
บริการพรีออเดอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งของจาก amazon สั่งของ ebay ราคาประหยัด
รับสั่งสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงประเทศไทยรวดเร็ว
บริการสำหรับพ่อค้า-แม่ค้า ที่รับพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีราคาพิเศษให้
     
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
Shop and Ship US ศูนย์บริการลูกค้า : 1-818-979-2119
Line ID: @ssus

 

คำนวณค่าขนส่ง

Ship to : Thailand
State :
Weight : kg
Dimensions :
กว้าง x
ยาว x
สูง (นิ้ว)
Pay By :

อัพเกรดสมาชิก
คือสมาชิก Wholesale รายใหญ่ที่ส่งสินค้าทางอากาศมากกว่า 200 กิโลกรัม ขึ้นไป / ครั้ง หรือส่งสินค้ากับเราอย่างต่อเนื่องจนได้รับสิทธิและอัตราพิเศษ เหนือกว่าสมาชิกประเภทอื่นๆ
  - สมาชิกประเภทนี้ คือ Freight Forwarder หรือผู้ที่ทำธุรกิจบริการรับส่งสินค้ากลับประเทศไทย
    และประเทศลาว จากลูกค้ารายย่อยต่างๆ
  - ท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกประเภทนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิก RETAIL ก่อน แล้วแจ้งมา
    ที่ info@ShopAndShipUS.com ว่าท่านต้องการส่งสินค้ามากกว่า 200 กิโลกรัมขึ้นไป / ครั้ง
    เราจะอัพเกรดท่านเป็นสมาชิก PARAGON
คือสมาชิก Wholesale ที่ส่งสินค้าทางอากาศอย่างน้อย 10 กิโลกรัม / สัปดาห์ หรือส่งสินค้ากับเราอย่างต่อเนื่อง จนได้รับสิทธิและอัตราพิเศษเหนือกว่าสมาชิก RETAIL
  - สมาชิกประเภทนี้ คือ ผู้ทำการค้ารายย่อย, SME, ผู้ที่ทำการค้าบนเฟสบุ๊ก หรืออินเตอร์เน็ตใน
    รูปแบบต่างๆ
  - ท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกประเภทนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิก RETAIL ก่อน เมื่อท่านส่งสินค้า
    อย่างน้อย 10 กิโลกรัม / สัปดาห์ หรือส่งสินค้ากับเรา อย่างต่อเนื่องแล้ว ท่านสามารถขออัพเกรด
    เป็นสมาชิก PLATINUM ได้ที่ info@ShopAndShipUS.com

คือสมาชิก RETAIL ที่ได้รับการอัพเกรด ให้ได้รับสิทธิและอัตราพิเศษกว่าสมาชิก RETAIL เพราะถือว่าเป็น สมาชิกรุ่นบุกเบิก ที่สมัครและใช้บริการส่งสินค้ากับ ชอป แอนด์ ชิป ยูเอส ในช่วงปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2012 ถึง 31 กรกฎาคม 2013)
* สมาชิก VIP1 เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สำหรับสมาชิกรุ่นบุกเบิกปีแรกเท่านั้น จะไม่มีการรับเพิ่มหรืออัพเกรดเพิ่ม

คือสมาชิกที่เริ่มใช้บริการครั้งแรก ท่านจะได้รับอัตราค่าส่งทางอากาศในราคาปกติ